Khác nhau giữa IC3 và IC3 Spark?

IC3 (Internet and Computing Core Certification) và IC3 Spark là hai chứng chỉ được phát triển bởi tổ chức Certiport để đánh giá và xác nhận kỹ năng cơ bản về Internet và công nghệ thông tin.Dưới đây là sự khác nhau giữa IC3 và IC3 Spark
 

  Mục tiêu đối tượng: 

  IC3 dành cho người trưởng thành và người đi làm, trong khi IC3 Spark dành cho học sinh tiểu học và trung học.

  Độ tuổi: 

  IC3 Spark hướng đến học sinh từ 8 đến 14 tuổi, trong khi IC3 dành cho người từ 14 tuổi trở lên.

  Phạm vi kiến thức: 

  IC3 bao gồm kiến thức về xử lý văn bản, bảng tính, trình bày, quản lý tệp tin, truy cập Internet, email và ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. IC3 Spark tập trung vào các kỹ năng cơ bản như trình duyệt web, tìm kiếm trực tuyến, truyền thông và tương tác trực tuyến.

  Độ phức tạp: 

  IC3 Spark được thiết kế để phù hợp với trình độ và năng lực của học sinh tiểu học và trung học, nên nội dung và yêu cầu thường đơn giản hơn so với IC3.

  Mục đích: 

  IC3 và IC3 Spark đều nhằm mục đích cung cấp một cơ sở kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và Internet. Tuy nhiên, IC3 Spark được thiết kế đặc biệt để khuyến khích học sinh phát triển kỹ năng kỹ thuật số và sẵn sàng cho thế giới công nghệ thông tin ngày nay.

  Tóm lại:

   IC3 và IC3 Spark là hai chứng chỉ khác nhau trong mục tiêu đối tượng, độ tuổi, kiến thức và mục đích. IC3 dành cho người trưởng thành và tập trung vào kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, trong khi IC3 Spark dành cho học sinh tiểu học và trung học và nhấn mạnh vào các kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin và Internet.

  Đăng nhận xét

  0 Nhận xét