Kiếm tiền online với Sproutgigs

  Sproutgigs là gì?

  SproutGigs là một nền tảng trực tuyến cho phép người dùng đăng và tìm việc làm tự do. Nền tảng này kiếm tiền bằng cách tính phí người dùng đăng việc làm và người dùng đăng ký để tìm việc làm. SproutGigs cũng kiếm tiền bằng cách bán quảng cáo cho các doanh nghiệp.


  SproutGigs là một nền tảng kết nối các nhà cung cấp dịch vụ với khách hàng. Nó kiếm tiền bằng cách tính phí hoa hồng cho các nhà cung cấp dịch vụ khi họ nhận được thanh toán từ khách hàng. Hoa hồng này thường là 10%-20% giá trị của dịch vụ.

  SproutGigs cũng cung cấp các dịch vụ bổ sung cho các nhà cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như quản lý tài khoản, tiếp thị và thanh toán. Các dịch vụ này có thể được trả phí theo tháng hoặc theo năm.

  SproutGigs là một nền tảng thương mại điện tử B2B kết nối người lao động tự do với các công ty cần các dịch vụ của họ. Công ty kiếm tiền bằng cách tính phí cho các công ty đăng bài đăng việc làm và cho các freelancer đăng hồ sơ của họ.

  SproutGigs có trụ sở tại Hoa Kỳ và hoạt động trên toàn thế giới. Nó đã có hơn 1 triệu người dùng và đã xử lý hơn 1 tỷ đô la doanh thu.

  Dưới đây là một số cách kiếm tiền từ SproutGigs

  Phí đăng việc làm: SproutGigs tính phí người dùng đăng việc làm.

  Phí đăng việc làm dao động tùy thuộc vào loại công việc và thời gian đăng việc làm.

  Phí đăng ký để tìm việc làm: SproutGigs tính phí người dùng đăng ký để tìm việc làm.

  Phí đăng ký dao động tùy thuộc vào số lượng công việc mà người dùng có thể tìm kiếm mỗi tháng.

  Bán quảng cáo: SproutGigs bán quảng cáo cho các doanh nghiệp. Quảng cáo có thể được đặt trên trang web của SproutGigs, trong email của SproutGigs và trong các kết quả tìm kiếm của SproutGigs.

  Làm nhiệm vụ: Freelancer có thể thực hiện rất nhiều nhiệm vụ khác nhau trên nhiều lĩnh vực

  Giá cho mỗi nhiệm vụ giao động từ 0.01USD tới hơn 1USD

  SproutGigs cũng hổ trợ nhiều phương thức thanh toán như Paypal, Uphold, IRTM, Litecoin, Payoneer khi đạt ngưỡng 5USD


  SproutGigs là một nền tảng trực tuyến phổ biến cho người dùng đăng và tìm việc làm tự do. Nền tảng này đã giúp hàng triệu người dùng tìm được việc làm tự do.

  Bạn quan tâm công việc này thì click vào link đăng ký để ủng hộ mình, Hiện tại mình cũng đang kiếm tiền từ website này.


  Xin chân cảm ơn đã xem bài viết!

  Đăng nhận xét

  0 Nhận xét