Ngày 15 tháng 5 là ngày gì?

 Ngày 15 tháng 5 là ngày thứ 135 (136 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 230 ngày trong năm. 


Ngày 15 tháng 5 cũng là ngày quốc tế Gia đình là ngày lễ quốc tế do Liên Hiệp Quốc đặt ra để nâng cao nhận thức về những vấn đề gia đình trên toàn thế giới. 

Ngoài ra, ngày 15 tháng 5 còn là ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách hướng dẫn.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét