Tìm hiểu về chơi hụi, chơi huê

  Chơi hụi là gì?

  Chơi hụi (chơi huê) là một hình thức huy động vốn trong dân gian Việt Nam và thường do phụ nữ thực hiện. Đây là hình thức trái ngược với trả góp .   Khi chơi hụi cần có một người đứng ra làm chủ hụi và mời các thành viên khác cùng góp một loại tài sản có giá trị giao dịch như tiền, vàng, gạo,... Các thành viên của dây hụi thống nhất số lượng tài sản góp, số kỳ góp, thời gian góp, kỳ mở hụi,... 

  Mỗi kỳ mở hụi sẽ có một người được lĩnh hụi (hốt hụi) số tiền hoặc tài sản do các thành viên góp.

  Có mấy loại hụi?

  Có hai loại hụi là hụi có lãi và hụi không có lãi.
  Hụi có lãi là khi người nào hốt trước sẽ lỗ nhiều, người hốt chót sẽ lời nhiều thường hay gọi là hốt hụi chót.

  Cách chơi hụi có lãi. Đây là khi người nào hốt trước sẽ lỗ nhiều, người hốt chót sẽ lời nhiều. Cách tính lãi chơi hụi có lãi sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận của các thành viên trong dây hụi .
   Một số ví dụ về cách tính lãi chơi hụi có lãi như sau:

  •  Ví dụ 1: Dây hụi có 10 người chơi mỗi tháng đóng 1 triệu. Tháng đầu bà A cần tiền muốn hốt trước nên thỏa thuận chịu lãi 20% với 9 người trong hụi. Như vậy, bà A sẽ nhận được số tiền là: 10 triệu - (10 triệu x 20%) = 8 triệu. Từ tháng thứ hai trở đi, bà A sẽ tiếp tục đóng 1 triệu mỗi tháng cho đến khi dây hụi kết thúc. Người hốt hụi cuối cùng sẽ nhận được số tiền là: 10 triệu + (10 triệu x 20%) = 12 triệu 

  •  Ví dụ 2: Dây hụi có 10 người chơi mỗi ngày góp 50.000 đồng, mở hụi vào đầu tháng. Người hốt hụi đầu tiên sẽ nhận được số tiền là: 5 triệu = 50.000 x 10 kỳ x 10 người. Sau khi người đầu tiên hốt hụi thì sẽ tiếp tục đóng đến khi các con hụi đều được hốt. Khi người cuối cùng hốt hụi thì dây hụi kết thúc 

  •  Ví dụ 3: Dây hụi có 20 người chơi mỗi tháng góp 100.000 đồng, mở hụi vào cuối tháng. Người hốt trước sẽ chịu lãi suất là 5% mỗi tháng, người hốt sau sẽ được lãi suất là 5% mỗi tháng. Như vậy, người hốt trước sẽ nhận được số tiền là: (100.000 x 20) - (100.000 x 20 x 5%) = 1.900.000 đồng. Người hốt sau sẽ nhận được số tiền là: (100.000 x 20) + (100.000 x 20 x 5%) = 2.100.000 đồng 

  Hụi không có lãi là khi người nào cũng được lĩnh hụi bằng nhau

  Chơi hụi là một cách để giải quyết nhu cầu vốn của người dân khi không thể vay từ các tổ chức tài chính. 
  Tuy nhiên, chơi hụi cũng có những rủi ro như việc chủ hụi hoặc thành viên bỏ trốn, không góp đúng kỳ hạn hoặc không trả đủ số tiền đã lĩnh. 
  Do đó, khi chơi hụi cần lưu ý các quy định của pháp luật về dây hụi và thỏa thuận rõ ràng về các nội dung liên quan.

  Video giải thích rõ về quá trình chơi hụi
  Đăng nhận xét

  0 Nhận xét