Tìm hiểu hệ điều hành của Microsoft từ trước đến nay


Tìm hiểu về một số hệ điều hành của Microsoft từ trước đến nay là:

 1. Hệ điều hành DOS
 2. Windows 1.0
 3. Windows 2.0
 4. Windows 3.0
 5. Windows NT
 6. Windows 95
 7. Windows 98
 8. Windows Me
 9. Windows 2000 
 10. Windows XP
 11. Windows Vista
 12. Windows 7
 13. Windows 8
 14. Windows 8.1
 15. Windows 10
 16. Windows 11

1. MS-DOS

Đây là hệ điều hành dòng lệnh dành cho máy tính cá nhân được phát triển bởi Microsoft vào năm 1981. MS-DOS được sử dụng rộng rãi trên các máy tính IBM PC và tương thích. MS-DOS là nền tảng cho các phiên bản đầu tiên của Windows. MS-DOS có nhiều phiên bản khác nhau, từ MS-DOS 1.0 đến MS-DOS 6.22

2.Windows

Đây là hệ điều hành có giao diện đồ họa dành cho máy tính cá nhân và máy chủ của Microsoft được phát triển vào năm 1985. Windows là một trong những hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay, với các phiên bản như Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server, Windows Embedded và Windows Phone 3.Windows NT

Đây là một nhóm các hệ điều hành có giao diện đồ họa dành cho máy tính cá nhân và máy chủ của Microsoft được phát triển vào năm 1993. Windows NT được thiết kế để cung cấp khả năng đa nhiệm, đa người dùng, bảo mật và ổn định cao hơn so với Windows trước đó. Windows NT có nhiều phiên bản khác nhau, từ Windows NT 3.1 đến Windows NT 4.0.

4.Windows CE

Đây là một hệ điều hành có giao diện đồ họa dành cho các thiết bị di động và nhúng của Microsoft được phát triển vào năm 1996. Windows CE được thiết kế để hoạt động trên các thiết bị có bộ nhớ và tài nguyên hạn chế, như PDA, điện thoại thông minh, máy chơi game và thiết bị GPS. Windows CE có nhiều phiên bản khác nhau, từ Windows CE 1.0 đến Windows CE 7.0.

5.Xbox OS

Đây là một hệ điều hành có giao diện đồ họa dành cho máy chơi game Xbox của Microsoft được phát triển vào năm 2001. Xbox OS được xây dựng trên nền tảng Windows và cung cấp các tính năng đa phương tiện, trò chơi trực tuyến và truy cập vào các dịch vụ đám mây của Microsoft. Xbox OS có nhiều phiên bản khác nhau, từ Xbox OS (2001) đến Xbox One OS (2013).

6.Windows Phone

Đây là một hệ điều hành có giao diện đồ họa dành cho các thiết bị di động thông minh của Microsoft được phát triển vào năm 2010. Windows Phone được thiết kế để cạnh tranh với iOS và Android trên thị trường di động. Windows Phone có nhiều phiên bản khác nhau, từ Windows Phone 7 đến Windows Phone 8.1. Năm 2015, Microsoft đã thay thế Windows Phone bằng Windows 10 Mobile.


Ngoài ra, Microsoft còn có các hệ điều hành khác như OS/2, Singularity, Midori, Xenix và Zune 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét