Tổng hợp các ngày lễ, ngày quan trọng trong tháng 9

  Tháng 9 là tháng có nhiều ngày lễ quan trọng ở cả Việt Nam và thế giới. Dưới đây là tổng hợp các ngày lễ, ngày quan trọng trong tháng 9 năm 2023:


  Ngày lễ, ngày quan trọng ở Việt Nam

  Ngày Quốc khánh nước Việt Nam (2/9)

  Đây là ngày lễ lớn nhất ở Việt Nam, kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào năm 1945.  Ngày Quốc khánh là dịp để toàn thể nhân dân Việt Nam cùng nhau ôn lại truyền thống yêu nước, ý chí đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc.

  Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9)

  Đây là ngày lễ kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn nhất của Việt Nam, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

  Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9)

  Đây là ngày kỷ niệm ngày phát động cuộc kháng chiến toàn dân chống thực dân Pháp của nhân dân Nam Bộ.  Ngày lễ, ngày quan trọng ở thế giới

  Ngày Quốc tế Từ thiện (5/9)

  Đây là ngày lễ được Liên Hợp Quốc phát động nhằm thúc đẩy tinh thần nhân ái, giúp đỡ những người kém may mắn trong xã hội.

  Ngày Quốc tế xóa nạn mù chữ (8/9)

  Đây là ngày lễ được Liên Hợp Quốc phát động nhằm thúc đẩy xóa nạn mù chữ trên toàn thế giới.

  Ngày Quốc tế Dân chủ (15/9)

  Đây là ngày lễ được Liên Hợp Quốc phát động nhằm tôn vinh giá trị của dân chủ và thúc đẩy việc thực hiện các nguyên tắc dân chủ trên toàn thế giới.

  Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozone (16/9)

  Đây là ngày lễ được Liên Hợp Quốc phát động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của tầng ozone và bảo vệ tầng ozone khỏi những tác động tiêu cực của con người.

  Ngày Thế giới Phòng chống tự sát (10/9)

  Đây là ngày lễ được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tự sát và thúc đẩy các hoạt động phòng chống tự sát.

  Ngày Liên Hợp Quốc (24/10)

  Đây là ngày lễ kỷ niệm ngày thành lập Liên Hợp Quốc, tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới.

  Ngoài ra, trong tháng 9 còn có một số ngày lễ, ngày kỷ niệm của các tôn giáo, dân tộc thiểu số ở Việt Nam.


  Xin chân cảm ơn đã xem bài viết!

  Đăng nhận xét

  1 Nhận xét

  1. Dưới đây là tổng hợp các ngày lễ, ngày quan trọng trong tháng 9 năm 2023, bao gồm cả ngày lễ của Việt Nam và thế giới:

   Ngày lễ, kỷ niệm Việt Nam:

   2/9: Ngày Quốc khánh Việt Nam
   10/9: Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
   12/9: Ngày Hội báo chí Cách mạng Việt Nam
   20/9: Ngày kỉ niệm Việt Nam trở thành thành viên Liên Hợp Quốc
   23/9: Ngày Nam Bộ kháng chiến
   Ngày lễ Quốc tế:

   5/9: Ngày Quốc tế Từ thiện
   8/9: Ngày Quốc tế xóa nạn mù chữ
   10/9: Ngày Thế giới Phòng chống tự sát
   15/9: Ngày Quốc tế Dân chủ
   16/9: Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozone
   21/9: Ngày Quốc tế Hòa bình
   23/9: Ngày Hàng hải Thế giới
   Ngoài ra, còn có một số ngày lễ, sự kiện khác trong tháng 9 như:

   7/9: Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam
   11/9: Ngày Quốc tế Người cao tuổi
   18/9: Ngày Quốc tế Hiến chương
   24/9: Ngày Quốc tế Giáo dục
   Hy vọng thông tin này sẽ giúp ích cho bạn.

   Trả lờiXóa