Tổng hợp các ngày lễ, ngày quan trọng trong tháng 10?

  Tháng 10 là tháng có nhiều ngày lễ, ngày quan trọng ở Việt Nam và trên thế giới. Dưới đây là tổng hợp các ngày lễ, ngày quan trọng trong tháng 10 năm 2023:


  Ngày lễ, ngày quan trọng ở Việt Nam


  Ngày 1 tháng 10: Ngày Quốc tế Người cao tuổi

  Ngày 2 tháng 10: Ngày Khuyến học Việt Nam, Ngày quốc tế bất bạo động

  Ngày 5 tháng 10: Ngày Nhà giáo Thế giới

  Ngày 10 tháng 10: Ngày Giải phóng Thủ đô, Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam, Ngày Chuyển đổi số quốc gia

  Ngày 13 tháng 10: Ngày Doanh nhân Việt Nam

  Ngày 14 tháng 10: Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

  Ngày 20 tháng 10: Ngày Quốc tế Âm nhạc

  Ngày 21 tháng 10: Ngày Thế giới Ung thư vú

  Ngày 24 tháng 10: Ngày Quốc tế Thống nhất các dân tộc

  Ngày 26 tháng 10: Ngày Điều dưỡng Việt Nam

  Ngày lễ, ngày quan trọng trên thế giới


  Ngày 1 tháng 10: Ngày Quốc tế Người cao tuổi

  Ngày 2 tháng 10: Ngày quốc tế bất bạo động, Ngày Di sản Thế giới

  Ngày 4 tháng 10: Ngày Quốc tế Hiến thư Nhân quyền

  Ngày 5 tháng 10: Ngày Nhà giáo Thế giới, Ngày Quốc tế Phụ nữ Nông thôn

  Ngày 6 tháng 10: Ngày Thế giới Nhận thức về Rối loạn Tâm thần

  Ngày 7 tháng 10: Ngày Quốc tế Hàng không Dân dụng

  Ngày 8 tháng 10: Ngày Quốc tế Phụ nữ

  Ngày 9 tháng 10: Ngày Thế giới Phòng chống Ung thư

  Ngày 10 tháng 10: Ngày Thế giới Chống Bạo lực Gia đình

  Ngày 11 tháng 10: Ngày Quốc tế Năng lượng, Ngày Thế giới Bệnh Parkinson

  Ngày 12 tháng 10: Ngày Thế giới Phòng chống Bệnh AIDS

  Ngày 13 tháng 10: Ngày Quốc tế Giảm nhẹ thiên tai

  Ngày 14 tháng 10: Ngày Tiêu chuẩn Thế giới, Ngày Quốc tế Người mù

  Ngày 15 tháng 10: Ngày Quốc tế Phụ nữ Nông thôn

  Ngày 16 tháng 10: Ngày Lương thực Thế giới, Ngày Quốc tế Nhạc

  Ngày 17 tháng 10: Ngày Quốc tế Di sản Văn hóa phi vật thể

  Ngày 18 tháng 10: Ngày Quốc tế Hỗ trợ Phụ nữ và Trẻ em trong Chiến tranh

  Ngày 19 tháng 10: Ngày Quốc tế Người khuyết tật

  Ngày 20 tháng 10: Ngày Quốc tế Âm nhạc

  Ngày 21 tháng 10: Ngày Thế giới Ung thư vú

  Ngày 22 tháng 10: Ngày Quốc tế Không bạo lực

  Ngày 23 tháng 10: Ngày Quốc tế Phòng chống Lừa đảo

  Ngày 24 tháng 10: Ngày Quốc tế Thống nhất các dân tộc

  Ngày 25 tháng 10: Ngày Thế giới Động vật

  Ngày 26 tháng 10: Ngày Điều dưỡng Việt Nam, Ngày Quốc tế Nhận thức về Rối loạn Căng thẳng Sau Chấn thương

  Ngày 27 tháng 10: Ngày Quốc tế Phát triển

  Ngày 28 tháng 10: Ngày Thế giới Nghiên cứu Ung thư

  Ngày 29 tháng 10: Ngày Quốc tế Chống Chiến tranh hạt nhân

  Ngày 30 tháng 10: Ngày Thế giới Phát triển Tin học

  Ngày 31 tháng 10: Ngày Halloween tìm hiểu thêm
  Xin chân cảm ơn đã xem bài viết!

  Đăng nhận xét

  0 Nhận xét